Vasovanje :

Vasovanje

Dan pred  “ohcetjo”

Prireditev obuja stare bohinjske običaje vasovanja in ima izredno dolgo tradicijo, ki jo želimo ohranjati tudi za prihodnje rodove. Ob zabavnih dogodivščinah, prikazanih na Vasovanju, se na koncu vasovalcu le posreči osvojiti dekle, zato mu njegovi prijatelji pripravijo fantovščino.

Prireditev v letu 2020 zaradi pandemije koronavirusa ne bo organizirana. 

Avtor fotografije: Mitja Sodja

Lokacija: Kje smo