Vizitka društva :

O našem društvu

Turistično društvo Bohinj v svoji sedanji obliki že od leta 1947 spremlja in uokvirja turistične dejavnosti v Bohinju.

Vizitka društva

O društvu

Turistično društvo Bohinj v svoji sedanji obliki že od leta 1947 spremlja in uokvirja turistične
dejavnosti v Bohinju. Društvo ima  415 članov, s katerimi se trudimo za urejenost in boljšo
prepoznavnost Bohinja ter njegove ponudbe doma in po svetu. Z novimi močmi si prizadevamo za ohranjanje in povečanje zasebnih namestitev v Bohinju, še posebej pri naših kooperantih, za
povečanje sodelovanja turističnih akterjev Bohinja ter za izboljšanje turistične ponudbe v Bohinju.

V naslednjih letih nameravamo veliko truda in znanja vložiti v posodobitev oglaševanja in
posredovanja turističnih namestitev, organizacijo prireditev in urejanje turističnega kraja. Pri tem bi se radi pokazali kot kreativna, dinamična in v sodobne trende usmerjena delovna ekipa, ki bo
spodbujala razvoj turizma v Bohinju, svojim članom, sodelavcem in odjemalcem pa zagotavljala
optimalne storitve.

 

 

Delovni čas recepcije in trgovine s spominki:

Predvideni obratovalni časi v letu 2020:

Julij, avgust:
od ponedeljka do sobote: od 8:00 do 20:00
nedelje in prazniki: od 8:00 do 18:00

November, december:
od ponedeljka do sobote: od 9:00 do 17:00
nedelje in prazniki: od 9:00 do 15:00

Maj, junij, september:
od ponedeljka do sobote: od 8:00 do 19:00
nedelje in prazniki: od 8:00 do 18:00

Ostali meseci:
od ponedeljka do sobote: od 8:00 do 18:00
nedelje in prazniki: od 9:00 do 15:00

 • Organi društva:
  PREDSEDNIK::
  • Boštjan Mencinger
  UPRAVNI ODBOR::
  • Cesar Zdravko
  • Gorenc Stanislav
  • Jović Dušan
  • Klemenčič Dejan
  • Košnik Stane
  • Kozelj Pavel
  • Langus Klemen
  • Mikelj Jože
  • Pikon Gorišek Olga
  • Rozman Borut
  • Rozman Mojca
  • Rožič Janko
  • Zorč Nikica
  • Zupanc Jaka
  • Žvan Jaka
  NADZORNI ODBOR: :
  • Jože Kocjanc
  • Štefan Urh
  • Betrix Štembal
  DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE: :
  • Tanja Klemenčič
  • Tanja Sodja
  • Irena Tripič
 • Pristojnosti in delovne naloge posameznih organov:

  PRISTOJNOSTI IN DELOVNE NALOGE POSAMEZNIH ORGANOV:

  Izvleček delovnih nalog in pristojnosti posameznih organov iz statuta Turističnega društva Bohinj.

  Občni zbor

  Je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor enkrat letno skliče zastopnik društva.

  Predsednik

  Opravlja naloge društva, ki mu jih na osnovi pravil poveri občni zbor in kateremu je tudi odgovoren za celotno delo v društvu. Kot predsednik upravnega odbora sklicuje seje tega organa, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo.

  Upravni odbor

  Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in mu za svoje delo in ravnanje v celoti odgovarja. UO dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik upravnega odbora. Upravni odbor Turističnega društva ima skupaj s predsednikom in tajnikom 17 članov.

  Nadzorni odbor

  Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov društva, ugotavlja zakonitost sprejetih sklepov in stalno nadzoruje finančno materialno poslovanje društva.

  Disciplinsko razsodišče

  Disciplinsko razsodišče sestavljajo predsednik in trije člani. Obravnava zakonitost postopkov, disciplinske kršitve članov in članov drugih organov, nato pa o svojem delu in ugotovitvah poroča upravnemu odboru.

 • Občni zbori:
  • Občni zbor 2020

   Letošnji redni letni občni zbor TD Bohinj je potekal 19. 6. 2020, v dvorani Danica. Zbralo se je 115 članov, katerim smo predstavili naše delo v preteklem letu. Občni zbor smo zaključili ob prijetnem druženju ob toplo-hladnem bifeju, ki ga je pod vodstvom Katice Mikelj pripravila gostilna Danica. 
  • Občni zbor 2019

   V začetku aprila, natančneje 5. 4. 2019, smo v dvorani Danica izvedli redni letni občni zbor TD Bohinj. Zbralo se je 104 članov, katerim smo predstavili naše delo v preteklem letu. Občni zbor smo zaključili ob prijetnem druženju ter z odlično večerjo, ki jo je pod vodstvom Katice Mikelj pripravila… Več
  • Izredni občni zbor 2018

   Izredni občni zbor je potekal dne 29. 05. 2018, v Kulturnem Domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici ob 19.00 uri. Udeležilo se ga je 62 članov Turističnega društva Bohinj. Na izrednem občnem zboru je bil izvoljen novi predsednik društva in sicer Boštjan Mencinger.
  • Občni zbor 2018

   Občni zbor je potekal dne 06.04.2018, v dvorani Danica, v Bohinjski Bistrici ob 19.00 uri.
  • Občni zbor 2016

   Občni zbor je potekal dne 10.04.2018, v dvorani Danica, v Bohinjski Bistrici ob 19.00 uri.
  • Občni zbor 2015

   Občni zbor je potekal dne 10. 04. 2015, v dvorani Danica, v Bohinjski Bistrici ob 19.00 uri. Na občnem zboru je bilo prisotnih 126 članov društva od 424 članov.
  • Občni zbor 2014

   Občni zbor je potekal dne 04. 04. 2014, v dvorani Danica, v Bohinjski Bistrici ob 19.00 uri. Na občnem zboru je bilo prisotnih 121 članov društva od 445 članov.
  • Občni zbor 2013

   Občni zbor je potekal dne 06. 04. 2013, v dvorani Danica, v Bohinjski Bistrici ob 19.00 uri. Na občnem zboru je bilo prisotnih 155 članov društva od 460 članov. Delovno predsedstvo: predsednik Gregor Šilc, članici: Tanja Klemenčič in Ivanka Logar Verifikacijska komisija: predsednik Jaka Zupanc, članici Tončka Malej in Helena… Več
 • Družbena odgovornost:

  Poročilo Turizma Bohinj:

  Bohinj_09_01_2018_Sustainability_report

  Vloga za donatorska sredstva Turističnega društva Bohinj:

  Vloga

Pogovor z recepcijo
Clean database